Giá từ:    Đến:  Tổng điểm:
Dãy số không bao gồm: 123456789
VD: *68, 09*68, 0913*, 0916*, 0918, 09*99  Tìm Kiếm Nâng Cao

Hướng dẫn kiếm nâng cao:
Để tìm sim đuôi tận cùng là 888 nhập *888
Để tìm đầu số 0169 và đuôi là 888 nhập 0169*888
Để tìm sim bắt đầu 09132 nhập 09132*
 + Sử dụng dấu "
x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
  - Nếu tìm dạng 0912a33b44 nhập 0912x33x44
  - Nếu tìm dạng  09aa2b2c2d nhập 09*2x2x2x

Tìm hiểu thêm...

Lựa chọn theo đầu số

STT Số Sim Giá Tiền Mạng Đặt Mua
1001 0819709999 135,000,000 sim so dep VinaPhone 0819709999 Đặt mua
1002 0827155555 135,000,000 sim so dep VinaPhone 0827155555 Đặt mua
1003 0833158888 135,000,000 sim so dep VinaPhone 0833158888 Đặt mua
1004 0833258888 135,000,000 sim so dep VinaPhone 0833258888 Đặt mua
1005 0388319999 135,000,000 sim so dep Viettel 0388319999 Đặt mua
1006 0369938888 135,000,000 sim so dep Viettel 0369938888 Đặt mua
1007 0332819999 135,000,000 sim so dep Viettel 0332819999 Đặt mua
1008 0822198888 135,000,000 sim so dep VinaPhone 0822198888 Đặt mua
1009 0369118888 135,000,000 sim so dep Viettel 0369118888 Đặt mua
1010 0852139999 135,000,000 sim so dep VinaPhone 0852139999 Đặt mua
1011 0357179999 135,000,000 sim so dep Viettel 0357179999 Đặt mua
1012 0332789999 135,000,000 sim so dep Viettel 0332789999 Đặt mua
1013 0852819999 135,000,000 sim so dep VinaPhone 0852819999 Đặt mua
1014 0368679999 135,000,000 sim so dep Viettel 0368679999 Đặt mua
1015 0327879999 135,000,000 sim so dep Viettel 0327879999 Đặt mua
1016 0348558888 135,000,000 sim so dep Viettel 0348558888 Đặt mua
1017 0923596666 135,000,000 sim so dep VietNamobile 0923596666 Đặt mua
1018 0927775555 135,000,000 sim so dep VietNamobile 0927775555 Đặt mua
1019 0394.88.9999 135,000,000 sim so dep Viettel 0394889999 Đặt mua
1020 09456.34567 134,900,000 sim so dep VinaPhone 0945634567 Đặt mua
1021 036.88888.99 134,900,000 sim so dep Viettel 0368888899 Đặt mua
1022 037.353.9999 133,000,000 sim so dep Viettel 0373539999 Đặt mua
1023 0962.399.399 133,000,000 sim so dep Viettel 0962399399 Đặt mua
1024 076.551.9999 133,000,000 sim so dep MobiFone 0765519999 Đặt mua
1025 083.221.9999 133,000,000 sim so dep VinaPhone 0832219999 Đặt mua
1026 0385.12.9999 133,000,000 sim so dep Viettel 0385129999 Đặt mua
1027 0335.12.9999 133,000,000 sim so dep Viettel 0335129999 Đặt mua
1028 0817056789 133,000,000 sim so dep VinaPhone 0817056789 Đặt mua
1029 0345678939 133,000,000 sim so dep Viettel 0345678939 Đặt mua
1030 0855.61.8888 133,000,000 sim so dep VinaPhone 0855618888 Đặt mua
1031 079.633.6666 133,000,000 sim so dep MobiFone 0796336666 Đặt mua
1032 0946.678.678 132,900,000 sim so dep VinaPhone 0946678678 Đặt mua
1033 037.337.3337 132,900,000 sim so dep Viettel 0373373337 Đặt mua
1034 0828.868.868 132,520,000 sim so dep VinaPhone 0828868868 Đặt mua
1035 0777848484 132,050,000 sim so dep MobiFone 0777848484 Đặt mua
1036 0796768888 132,050,000 sim so dep MobiFone 0796768888 Đặt mua
1037 0923.82.82.82 132,050,000 sim so dep VietNamobile 0923828282 Đặt mua
1038 0923.85.85.85 132,050,000 sim so dep VietNamobile 0923858585 Đặt mua
1039 0818.388.388 132,050,000 sim so dep VinaPhone 0818388388 Đặt mua
1040 0336359999 132,050,000 sim so dep Viettel 0336359999 Đặt mua
1041 0356256789 132,050,000 sim so dep Viettel 0356256789 Đặt mua
1042 0365256789 132,050,000 sim so dep Viettel 0365256789 Đặt mua
1043 0396356789 132,050,000 sim so dep Viettel 0396356789 Đặt mua
1044 0965682222 132,050,000 sim so dep Viettel 0965682222 Đặt mua
1045 0707.555.888 132,050,000 sim so dep MobiFone 0707555888 Đặt mua
1046 03456789.87 132,040,000 sim so dep Viettel 0345678987 Đặt mua
1047 0703.777.888 131,100,000 sim so dep MobiFone 0703777888 Đặt mua
1048 08888.666.86 131,100,000 sim so dep VinaPhone 0888866686 Đặt mua
1049 032.777.88.99 130,500,000 sim so dep Viettel 0327778899 Đặt mua
1050 08.23.21.9999 130,500,000 sim so dep VinaPhone 0823219999 Đặt mua
1051 0962296789 130,500,000 sim so dep Viettel 0962296789 Đặt mua
1052 0824656789 130,500,000 sim so dep VinaPhone 0824656789 Đặt mua
1053 0823077777 130,500,000 sim so dep VinaPhone 0823077777 Đặt mua
1054 0338.37.37.37 130,150,000 sim so dep Viettel 0338373737 Đặt mua
1055 0772378888 130,150,000 sim so dep MobiFone 0772378888 Đặt mua
1056 0362928888 130,150,000 sim so dep Viettel 0362928888 Đặt mua
1057 0818113113 130,000,000 sim so dep VinaPhone 0818113113 Đặt mua
1058 08.5557.8888 129,200,000 sim so dep VinaPhone 0855578888 Đặt mua
1059 0984.333777 129,200,000 sim so dep Viettel 0984333777 Đặt mua
1060 0941.999666 129,200,000 sim so dep VinaPhone 0941999666 Đặt mua
1061 0944.68.6789 128,250,000 sim so dep VinaPhone 0944686789 Đặt mua
1062 07.9988.7777 128,250,000 sim so dep MobiFone 0799887777 Đặt mua
1063 07.9933.7777 128,250,000 sim so dep MobiFone 0799337777 Đặt mua
1064 070.633.6666 128,250,000 sim so dep MobiFone 0706336666 Đặt mua
1065 0973.87.5555 128,250,000 sim so dep Viettel 0973875555 Đặt mua
1066 07.06.668.668 128,250,000 sim so dep MobiFone 0706668668 Đặt mua
1067 0848886999 127,800,000 sim so dep VinaPhone 0848886999 Đặt mua
1068 0797449999 127,300,000 sim so dep MobiFone 0797449999 Đặt mua
1069 0963187777 126,350,000 sim so dep Viettel 0963187777 Đặt mua
1070 0338268888 126,350,000 sim so dep Viettel 0338268888 Đặt mua
1071 0333366366 126,000,000 sim so dep Viettel 0333366366 Đặt mua
1072 0918866886 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0918866886 Đặt mua
1073 0388259999 126,000,000 sim so dep Viettel 0388259999 Đặt mua
1074 0388186666 126,000,000 sim so dep Viettel 0388186666 Đặt mua
1075 0825918888 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0825918888 Đặt mua
1076 0398958888 126,000,000 sim so dep Viettel 0398958888 Đặt mua
1077 0827856789 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0827856789 Đặt mua
1078 0368138888 126,000,000 sim so dep Viettel 0368138888 Đặt mua
1079 0836089999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0836089999 Đặt mua
1080 0982086789 126,000,000 sim so dep Viettel 0982086789 Đặt mua
1081 0941056666 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0941056666 Đặt mua
1082 0813549999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0813549999 Đặt mua
1083 0857649999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0857649999 Đặt mua
1084 0839549999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0839549999 Đặt mua
1085 0816439999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0816439999 Đặt mua
1086 0857409999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0857409999 Đặt mua
1087 0836059999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0836059999 Đặt mua
1088 0857049999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0857049999 Đặt mua
1089 0857059999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0857059999 Đặt mua
1090 0857329999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0857329999 Đặt mua
1091 0856439999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0856439999 Đặt mua
1092 0828349999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0828349999 Đặt mua
1093 0856459999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0856459999 Đặt mua
1094 0814759999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0814759999 Đặt mua
1095 0814769999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0814769999 Đặt mua
1096 0814489999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0814489999 Đặt mua
1097 0852069999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0852069999 Đặt mua
1098 0832539999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0832539999 Đặt mua
1099 0774219999 126,000,000 sim so dep MobiFone 0774219999 Đặt mua
1100 0814969999 126,000,000 sim so dep VinaPhone 0814969999 Đặt mua