Giá từ:    Đến:  Tổng điểm:
Dãy số không bao gồm: 123456789
VD: *68, 09*68, 0913*, 0916*, 0918, 09*99  Tìm Kiếm Nâng Cao

Hướng dẫn kiếm nâng cao:
Để tìm sim đuôi tận cùng là 888 nhập *888
Để tìm đầu số 0169 và đuôi là 888 nhập 0169*888
Để tìm sim bắt đầu 09132 nhập 09132*
 + Sử dụng dấu "
x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
  - Nếu tìm dạng 0912a33b44 nhập 0912x33x44
  - Nếu tìm dạng  09aa2b2c2d nhập 09*2x2x2x

Tìm hiểu thêm...

Lựa chọn theo đầu số

STT Số Sim Giá Tiền Mạng Đặt Mua
101 0858.799999 736,250,000 sim so dep VinaPhone 0858799999 Đặt mua
102 0924333333 720,000,000 sim so dep VietNamobile 0924333333 Đặt mua
103 0368.222.222 711,000,000 sim so dep Viettel 0368222222 Đặt mua
104 0934666888 702,000,000 sim so dep MobiFone 0934666888 Đặt mua
105 0829.688888 684,000,000 sim so dep VinaPhone 0829688888 Đặt mua
106 0989.99.88.99 684,000,000 sim so dep Viettel 0989998899 Đặt mua
107 0969.55.9999 675,000,000 sim so dep Viettel 0969559999 Đặt mua
108 0923459999 675,000,000 sim so dep VietNamobile 0923459999 Đặt mua
109 03.78.78.78.78 665,000,000 sim so dep Viettel 0378787878 Đặt mua
110 0.77777.5555 655,500,000 sim so dep MobiFone 0777775555 Đặt mua
111 0982269999 654,550,000 sim so dep Viettel 0982269999 Đặt mua
112 086.8888889 653,600,000 sim so dep Viettel 0868888889 Đặt mua
113 08.379.88888 646,000,000 sim so dep VinaPhone 0837988888 Đặt mua
114 0362299999 635,550,000 sim so dep Viettel 0362299999 Đặt mua
115 0929939999 618,750,000 sim so dep VietNamobile 0929939999 Đặt mua
116 0.787.456789 617,500,000 sim so dep MobiFone 0787456789 Đặt mua
117 0977.97.97.97 617,500,000 sim so dep Viettel 0977979797 Đặt mua
118 0912477777 600,000,000 sim so dep VinaPhone 0912477777 Đặt mua
119 093.40.88888 593,750,000 sim so dep MobiFone 0934088888 Đặt mua
120 0868.89.89.89 589,000,000 sim so dep Viettel 0868898989 Đặt mua
121 0828599999 585,000,000 sim so dep VinaPhone 0828599999 Đặt mua
122 0889669999 585,000,000 sim so dep VinaPhone 0889669999 Đặt mua
123 077.668.68.68 580,000,000 sim so dep MobiFone 0776686868 Đặt mua
124 0937.68.9999 570,000,000 sim so dep MobiFone 0937689999 Đặt mua
125 0933.336.336 570,000,000 sim so dep MobiFone 0933336336 Đặt mua
126 0911236666 570,000,000 sim so dep VinaPhone 0911236666 Đặt mua
127 0777.39.39.39 570,000,000 sim so dep MobiFone 0777393939 Đặt mua
128 0961666888 570,000,000 sim so dep Viettel 0961666888 Đặt mua
129 08.9999.7777 570,000,000 sim so dep MobiFone 0899997777 Đặt mua
130 08.44.66.8888 570,000,000 sim so dep VinaPhone 0844668888 Đặt mua
131 0347778888 570,000,000 sim so dep Viettel 0347778888 Đặt mua
132 07.9999.5555 570,000,000 sim so dep MobiFone 0799995555 Đặt mua
133 0938818888 570,000,000 sim so dep MobiFone 0938818888 Đặt mua
134 0917.66.9999 570,000,000 sim so dep VinaPhone 0917669999 Đặt mua
135 0987.96.96.96 566,200,000 sim so dep Viettel 0987969696 Đặt mua
136 0979.59.59.59 559,550,000 sim so dep Viettel 0979595959 Đặt mua
137 0985.22.9999 558,000,000 sim so dep Viettel 0985229999 Đặt mua
138 0997.345678 555,750,000 sim so dep Beeline 0997345678 Đặt mua
139 03.66666669 550,050,000 sim so dep Viettel 0366666669 Đặt mua
140 0973345678 549,100,000 sim so dep Viettel 0973345678 Đặt mua
141 0333333366 540,000,000 sim so dep Viettel 0333333366 Đặt mua
142 09.46.46.8888 539,600,000 sim so dep VinaPhone 0946468888 Đặt mua
143 0355899999 539,100,000 sim so dep Viettel 0355899999 Đặt mua
144 0995788888 528,750,000 sim so dep Beeline 0995788888 Đặt mua
145 0377.68.68.68 528,120,000 sim so dep Viettel 0377686868 Đặt mua
146 03.666666.88 527,250,000 sim so dep Viettel 0366666688 Đặt mua
147 0816.599999 522,970,000 sim so dep VinaPhone 0816599999 Đặt mua
148 078.555.8888 522,500,000 sim so dep MobiFone 0785558888 Đặt mua
149 0934.345678 522,500,000 sim so dep MobiFone 0934345678 Đặt mua
150 0386669999 521,100,000 sim so dep Viettel 0386669999 Đặt mua
151 0916929999 506,700,000 sim so dep VinaPhone 0916929999 Đặt mua
152 0929779999 506,250,000 sim so dep VietNamobile 0929779999 Đặt mua
153 0979177777 503,500,000 sim so dep Viettel 0979177777 Đặt mua
154 0975869999 503,500,000 sim so dep Viettel 0975869999 Đặt mua
155 0789666789 500,000,000 sim so dep MobiFone 0789666789 Đặt mua
156 0816.89.89.89 500,000,000 sim so dep VinaPhone 0816898989 Đặt mua
157 0708.666.999 500,000,000 sim so dep MobiFone 0708666999 Đặt mua
158 0838898989 495,000,000 sim so dep VinaPhone 0838898989 Đặt mua
159 0979.72.9999 494,000,000 sim so dep Viettel 0979729999 Đặt mua
160 0888.98.98.98 494,000,000 sim so dep VinaPhone 0888989898 Đặt mua
161 0946.86.86.86 489,250,000 sim so dep VinaPhone 0946868686 Đặt mua
162 037.33.99999 486,000,000 sim so dep Viettel 0373399999 Đặt mua
163 0924232666 482,600,000 sim so dep VietNamobile 0924232666 Đặt mua
164 0886.888666 476,900,000 sim so dep VinaPhone 0886888666 Đặt mua
165 0336788888 476,100,000 sim so dep Viettel 0336788888 Đặt mua
166 0963.58.58.58 475,000,000 sim so dep Viettel 0963585858 Đặt mua
167 0766636666 475,000,000 sim so dep MobiFone 0766636666 Đặt mua
168 0844.68.68.68 475,000,000 sim so dep VinaPhone 0844686868 Đặt mua
169 0824.68.68.68 475,000,000 sim so dep VinaPhone 0824686868 Đặt mua
170 0966.75.8888 475,000,000 sim so dep Viettel 0966758888 Đặt mua
171 039.567.8888 475,000,000 sim so dep Viettel 0395678888 Đặt mua
172 07.6996.9999 475,000,000 sim so dep MobiFone 0769969999 Đặt mua
173 0888.55.6789 475,000,000 sim so dep VinaPhone 0888556789 Đặt mua
174 077.3838888 475,000,000 sim so dep MobiFone 0773838888 Đặt mua
175 08.9988.9988 475,000,000 sim so dep MobiFone 0899889988 Đặt mua
176 0829.68.68.68 475,000,000 sim so dep VinaPhone 0829686868 Đặt mua
177 08.8838.8838 475,000,000 sim so dep VinaPhone 0888388838 Đặt mua
178 0933.335.335 475,000,000 sim so dep MobiFone 0933335335 Đặt mua
179 0909.11.3333 475,000,000 sim so dep MobiFone 0909113333 Đặt mua
180 0827797979 475,000,000 sim so dep VinaPhone 0827797979 Đặt mua
181 07.88888886 475,000,000 sim so dep MobiFone 0788888886 Đặt mua
182 0995393939 464,550,000 sim so dep Beeline 0995393939 Đặt mua
183 0.788888887 451,250,000 sim so dep MobiFone 0788888887 Đặt mua
184 0971998888 450,000,000 sim so dep Viettel 0971998888 Đặt mua
185 0988777778 449,100,000 sim so dep Viettel 0988777778 Đặt mua
186 0788000000 439,200,000 sim so dep MobiFone 0788000000 Đặt mua
187 0909.368.368 437,000,000 sim so dep MobiFone 0909368368 Đặt mua
188 091.365.6666 437,000,000 sim so dep VinaPhone 0913656666 Đặt mua
189 0888269999 436,050,000 sim so dep VinaPhone 0888269999 Đặt mua
190 0988777778 435,900,000 sim so dep Viettel 0988777778 Đặt mua
191 07.888888.99 435,100,000 sim so dep MobiFone 0788888899 Đặt mua
192 0994.89.89.89 432,250,000 sim so dep Beeline 0994898989 Đặt mua
193 0789939999 432,000,000 sim so dep MobiFone 0789939999 Đặt mua
194 0777.93.9999 432,000,000 sim so dep MobiFone 0777939999 Đặt mua
195 07.99.00.9999 432,000,000 sim so dep MobiFone 0799009999 Đặt mua
196 03.66.88.9999 432,000,000 sim so dep Viettel 0366889999 Đặt mua
197 09.1789.6789 427,500,000 sim so dep VinaPhone 0917896789 Đặt mua
198 0788880000 427,500,000 sim so dep MobiFone 0788880000 Đặt mua
199 0911.668.668 427,500,000 sim so dep VinaPhone 0911668668 Đặt mua
200 034.99.88888 427,500,000 sim so dep Viettel 0349988888 Đặt mua