Giá từ:    Đến:  Tổng điểm:
Dãy số không bao gồm: 123456789
VD: *68, 09*68, 0913*, 0916*, 0918, 09*99  Tìm Kiếm Nâng Cao

Hướng dẫn kiếm nâng cao:
Để tìm sim đuôi tận cùng là 888 nhập *888
Để tìm đầu số 0169 và đuôi là 888 nhập 0169*888
Để tìm sim bắt đầu 09132 nhập 09132*
 + Sử dụng dấu "
x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
  - Nếu tìm dạng 0912a33b44 nhập 0912x33x44
  - Nếu tìm dạng  09aa2b2c2d nhập 09*2x2x2x

Tìm hiểu thêm...

Lựa chọn theo đầu số

Viettel MobiFone VinaPhone VietNamobile
Beeline Sfone
STT Số Sim Giá Tiền Mạng Đặt Mua
1 0922.71.55.11 300,000 sim kep , sim so dep 0922.71.55.11 Đặt mua
2 0899.78.44.00 300,000 sim kep , sim so dep 0899.78.44.00 Đặt mua
3 0899.76.55.44 300,000 sim kep , sim so dep 0899.76.55.44 Đặt mua
4 0899.76.44.00 300,000 sim kep , sim so dep 0899.76.44.00 Đặt mua
5 0899.75.44.00 300,000 sim kep , sim so dep 0899.75.44.00 Đặt mua
6 0937.26.44.33 300,000 sim kep , sim so dep 0937.26.44.33 Đặt mua
7 09268.555.44 300,000 sim kep , sim so dep 09268.555.44 Đặt mua
8 0928.84.55.33 300,000 sim kep , sim so dep 0928.84.55.33 Đặt mua
9 0937265544 300,000 sim kep , sim so dep 0937265544 Đặt mua
10 0937284411 300,000 sim kep , sim so dep 0937284411 Đặt mua
11 0933.13.4400 300,000 sim kep , sim so dep 0933.13.4400 Đặt mua
12 0933.48.4422 300,000 sim kep , sim so dep 0933.48.4422 Đặt mua
13 0937.17.44.00 300,000 sim kep , sim so dep 0937.17.44.00 Đặt mua
14 0937.13.55.44 300,000 sim kep , sim so dep 0937.13.55.44 Đặt mua
15 0937.85.44.33 300,000 sim kep , sim so dep 0937.85.44.33 Đặt mua
16 0937.73.44.00 300,000 sim kep , sim so dep 0937.73.44.00 Đặt mua
17 0937.19.44.00 300,000 sim kep , sim so dep 0937.19.44.00 Đặt mua
18 0937.20.44.11 300,000 sim kep , sim so dep 0937.20.44.11 Đặt mua
19 0937.09.66.44 300,000 sim kep , sim so dep 0937.09.66.44 Đặt mua
20 0329.56.1100 300,000 sim kep , sim so dep 0329.56.1100 Đặt mua
21 0346.18.6600 300,000 sim kep , sim so dep 0346.18.6600 Đặt mua
22 0354.65.6611 300,000 sim kep , sim so dep 0354.65.6611 Đặt mua
23 0342.35.3322 300,000 sim kep , sim so dep 0342.35.3322 Đặt mua
24 0324.62.5577 300,000 sim kep , sim so dep 0324.62.5577 Đặt mua
25 0843.12.00.77 300,000 sim kep , sim so dep 0843.12.00.77 Đặt mua
26 0949.345.533 300,000 sim kep , sim so dep 0949.345.533 Đặt mua
27 0942.71.55.00 300,000 sim kep , sim so dep 0942.71.55.00 Đặt mua
28 0922.83.55.44 300,000 sim kep , sim so dep 0922.83.55.44 Đặt mua
29 0899.05.1100 300,000 sim kep , sim so dep 0899.05.1100 Đặt mua
30 0586.25.77.66 300,000 sim kep , sim so dep 0586.25.77.66 Đặt mua
31 0586.02.11.22 300,000 sim kep , sim so dep 0586.02.11.22 Đặt mua
32 0586.02.00.88 300,000 sim kep , sim so dep 0586.02.00.88 Đặt mua
33 0586.02.00.77 300,000 sim kep , sim so dep 0586.02.00.77 Đặt mua
34 0586.02.00.66 300,000 sim kep , sim so dep 0586.02.00.66 Đặt mua
35 0586.23.44.88 300,000 sim kep , sim so dep 0586.23.44.88 Đặt mua
36 0585.76.11.33 300,000 sim kep , sim so dep 0585.76.11.33 Đặt mua
37 0587.60.99.77 300,000 sim kep , sim so dep 0587.60.99.77 Đặt mua
38 0587.61.00.88 300,000 sim kep , sim so dep 0587.61.00.88 Đặt mua
39 0921021199 320,000 sim kep , sim so dep 0921021199 Đặt mua
40 0587.61.44.77 330,000 sim kep , sim so dep 0587.61.44.77 Đặt mua
41 0587.61.44.88 330,000 sim kep , sim so dep 0587.61.44.88 Đặt mua
42 0586.02.00.99 330,000 sim kep , sim so dep 0586.02.00.99 Đặt mua
43 0904.32.7744 340,000 sim kep , sim so dep 0904.32.7744 Đặt mua
44 0389.68.4400 340,000 sim kep , sim so dep 0389.68.4400 Đặt mua
45 0393.14.1177 340,000 sim kep , sim so dep 0393.14.1177 Đặt mua
46 0392.48.4400 340,000 sim kep , sim so dep 0392.48.4400 Đặt mua
47 039.248.3300 340,000 sim kep , sim so dep 039.248.3300 Đặt mua
48 0389.83.5522 340,000 sim kep , sim so dep 0389.83.5522 Đặt mua
49 0389.70.1144 340,000 sim kep , sim so dep 0389.70.1144 Đặt mua
50 05860.222.55 340,000 sim kep , sim so dep 05860.222.55 Đặt mua
51 0585.76.22.66 340,000 sim kep , sim so dep 0585.76.22.66 Đặt mua
52 0585.76.22.77 340,000 sim kep , sim so dep 0585.76.22.77 Đặt mua
53 0587.51.33.77 340,000 sim kep , sim so dep 0587.51.33.77 Đặt mua
54 0586.59.66.77 340,000 sim kep , sim so dep 0586.59.66.77 Đặt mua
55 0586.91.33.66 340,000 sim kep , sim so dep 0586.91.33.66 Đặt mua
56 0586.02.11.77 340,000 sim kep , sim so dep 0586.02.11.77 Đặt mua
57 08.9997.55.44 350,000 sim kep , sim so dep 08.9997.55.44 Đặt mua
58 08.9996.55.44 350,000 sim kep , sim so dep 08.9996.55.44 Đặt mua
59 0899.78.66.44 350,000 sim kep , sim so dep 0899.78.66.44 Đặt mua
60 0899.78.44.11 350,000 sim kep , sim so dep 0899.78.44.11 Đặt mua
61 0899.7.666.44 350,000 sim kep , sim so dep 0899.7.666.44 Đặt mua
62 0899.76.77.44 350,000 sim kep , sim so dep 0899.76.77.44 Đặt mua
63 0899.78.44.22 350,000 sim kep , sim so dep 0899.78.44.22 Đặt mua
64 0899.78.44.33 350,000 sim kep , sim so dep 0899.78.44.33 Đặt mua
65 0899.75.77.44 350,000 sim kep , sim so dep 0899.75.77.44 Đặt mua
66 0899.76.11.00 350,000 sim kep , sim so dep 0899.76.11.00 Đặt mua
67 0899.76.22.00 350,000 sim kep , sim so dep 0899.76.22.00 Đặt mua
68 0899.76.22.11 350,000 sim kep , sim so dep 0899.76.22.11 Đặt mua
69 0899.76.33.00 350,000 sim kep , sim so dep 0899.76.33.00 Đặt mua
70 0899.76.33.11 350,000 sim kep , sim so dep 0899.76.33.11 Đặt mua
71 0899.76.44.11 350,000 sim kep , sim so dep 0899.76.44.11 Đặt mua
72 0899.76.44.22 350,000 sim kep , sim so dep 0899.76.44.22 Đặt mua
73 0899.76.44.33 350,000 sim kep , sim so dep 0899.76.44.33 Đặt mua
74 0899.75.44.11 350,000 sim kep , sim so dep 0899.75.44.11 Đặt mua
75 0899.75.44.22 350,000 sim kep , sim so dep 0899.75.44.22 Đặt mua
76 0899.75.44.33 350,000 sim kep , sim so dep 0899.75.44.33 Đặt mua
77 0899.75.22.00 350,000 sim kep , sim so dep 0899.75.22.00 Đặt mua
78 0899.75.22.11 350,000 sim kep , sim so dep 0899.75.22.11 Đặt mua
79 0899.75.33.00 350,000 sim kep , sim so dep 0899.75.33.00 Đặt mua
80 0899.75.33.11 350,000 sim kep , sim so dep 0899.75.33.11 Đặt mua
81 0899.75.11.00 350,000 sim kep , sim so dep 0899.75.11.00 Đặt mua
82 0899.75.66.44 350,000 sim kep , sim so dep 0899.75.66.44 Đặt mua
83 0899.7.555.44 350,000 sim kep , sim so dep 0899.7.555.44 Đặt mua
84 0933.02.66.00 350,000 sim kep , sim so dep 0933.02.66.00 Đặt mua
85 0933.94.11.00 350,000 sim kep , sim so dep 0933.94.11.00 Đặt mua
86 0933.45.22.11 350,000 sim kep , sim so dep 0933.45.22.11 Đặt mua
87 0937.24.33.00 350,000 sim kep , sim so dep 0937.24.33.00 Đặt mua
88 0937.10.55.44 350,000 sim kep , sim so dep 0937.10.55.44 Đặt mua
89 0933.75.44.22 350,000 sim kep , sim so dep 0933.75.44.22 Đặt mua
90 0937.64.33.22 350,000 sim kep , sim so dep 0937.64.33.22 Đặt mua
91 0937.60.22.00 350,000 sim kep , sim so dep 0937.60.22.00 Đặt mua
92 0908.56.44.00 350,000 sim kep , sim so dep 0908.56.44.00 Đặt mua
93 0937.21.55.11 350,000 sim kep , sim so dep 0937.21.55.11 Đặt mua
94 0933.67.99.44 350,000 sim kep , sim so dep 0933.67.99.44 Đặt mua
95 0937.16.44.11 350,000 sim kep , sim so dep 0937.16.44.11 Đặt mua
96 0933.75.11.00 350,000 sim kep , sim so dep 0933.75.11.00 Đặt mua
97 0908.59.44.11 350,000 sim kep , sim so dep 0908.59.44.11 Đặt mua
98 0936843311 350,000 sim kep , sim so dep 0936843311 Đặt mua
99 0942.16.88.44 350,000 sim kep , sim so dep 0942.16.88.44 Đặt mua
100 0937.35.7711 350,000 sim kep , sim so dep 0937.35.7711 Đặt mua