Giá từ:    Đến:  Tổng điểm:
Dãy số không bao gồm: 123456789
VD: *68, 09*68, 0913*, 0916*, 0918, 09*99  Tìm Kiếm Nâng Cao

Hướng dẫn kiếm nâng cao:
Để tìm sim đuôi tận cùng là 888 nhập *888
Để tìm đầu số 0169 và đuôi là 888 nhập 0169*888
Để tìm sim bắt đầu 09132 nhập 09132*
 + Sử dụng dấu "
x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
  - Nếu tìm dạng 0912a33b44 nhập 0912x33x44
  - Nếu tìm dạng  09aa2b2c2d nhập 09*2x2x2x

Tìm hiểu thêm...

Lựa chọn theo đầu số

Viettel MobiFone VinaPhone VietNamobile
Beeline Sfone
STT Số Sim Giá Tiền Mạng Đặt Mua
1 0357.50.1717 300,000 sim lap , sim so dep 0357.50.1717 Đặt mua
2 0587.61.27.27 300,000 sim lap , sim so dep 0587.61.27.27 Đặt mua
3 0587.55.74.74 300,000 sim lap , sim so dep 0587.55.74.74 Đặt mua
4 0587.55.51.51 300,000 sim lap , sim so dep 0587.55.51.51 Đặt mua
5 0587.55.82.82 330,000 sim lap , sim so dep 0587.55.82.82 Đặt mua
6 0586.72.65.65 330,000 sim lap , sim so dep 0586.72.65.65 Đặt mua
7 0586.72.63.63 330,000 sim lap , sim so dep 0586.72.63.63 Đặt mua
8 0586.72.62.62 330,000 sim lap , sim so dep 0586.72.62.62 Đặt mua
9 0586.25.56.56 330,000 sim lap , sim so dep 0586.25.56.56 Đặt mua
10 0389.65.3030 340,000 sim lap , sim so dep 0389.65.3030 Đặt mua
11 0389.70.1010 340,000 sim lap , sim so dep 0389.70.1010 Đặt mua
12 0389.69.2121 340,000 sim lap , sim so dep 0389.69.2121 Đặt mua
13 0349.926.969 340,000 sim lap , sim so dep 0349.926.969 Đặt mua
14 0587.51.27.27 340,000 sim lap , sim so dep 0587.51.27.27 Đặt mua
15 0585.76.27.27 340,000 sim lap , sim so dep 0585.76.27.27 Đặt mua
16 0587.51.46.46 340,000 sim lap , sim so dep 0587.51.46.46 Đặt mua
17 0586.59.67.67 340,000 sim lap , sim so dep 0586.59.67.67 Đặt mua
18 0586.82.48.48 340,000 sim lap , sim so dep 0586.82.48.48 Đặt mua
19 0587.61.46.46 340,000 sim lap , sim so dep 0587.61.46.46 Đặt mua
20 0586.82.46.46 340,000 sim lap , sim so dep 0586.82.46.46 Đặt mua
21 0586.82.47.47 340,000 sim lap , sim so dep 0586.82.47.47 Đặt mua
22 0587.55.76.76 340,000 sim lap , sim so dep 0587.55.76.76 Đặt mua
23 0586.59.72.72 340,000 sim lap , sim so dep 0586.59.72.72 Đặt mua
24 0586.25.76.76 340,000 sim lap , sim so dep 0586.25.76.76 Đặt mua
25 0586.25.72.72 340,000 sim lap , sim so dep 0586.25.72.72 Đặt mua
26 0586.25.67.67 340,000 sim lap , sim so dep 0586.25.67.67 Đặt mua
27 0586.25.75.75 340,000 sim lap , sim so dep 0586.25.75.75 Đặt mua
28 0587.55.32.32 340,000 sim lap , sim so dep 0587.55.32.32 Đặt mua
29 0586.91.27.27 340,000 sim lap , sim so dep 0586.91.27.27 Đặt mua
30 0798.81.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0798.81.6464 Đặt mua
31 0792.80.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0792.80.6464 Đặt mua
32 0793.82.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0793.82.6464 Đặt mua
33 0792.45.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0792.45.6464 Đặt mua
34 0797.48.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0797.48.6464 Đặt mua
35 0797.05.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0797.05.6464 Đặt mua
36 0793.87.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0793.87.6464 Đặt mua
37 0786.76.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0786.76.6464 Đặt mua
38 0784.19.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0784.19.6464 Đặt mua
39 0784.16.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0784.16.6464 Đặt mua
40 0783.56.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0783.56.6464 Đặt mua
41 0785.09.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0785.09.6464 Đặt mua
42 0784.40.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0784.40.6464 Đặt mua
43 0785.47.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0785.47.6464 Đặt mua
44 0785.31.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0785.31.6464 Đặt mua
45 0785.90.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0785.90.6464 Đặt mua
46 0786.18.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0786.18.6464 Đặt mua
47 0785.27.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0785.27.6464 Đặt mua
48 0786.02.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0786.02.6464 Đặt mua
49 0783.32.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0783.32.6464 Đặt mua
50 0783.35.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0783.35.6464 Đặt mua
51 0783.36.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0783.36.6464 Đặt mua
52 0784.30.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0784.30.6464 Đặt mua
53 0784.71.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0784.71.6464 Đặt mua
54 0794.80.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0794.80.6464 Đặt mua
55 0797.47.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0797.47.6464 Đặt mua
56 0792.53.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0792.53.6464 Đặt mua
57 0794.82.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0794.82.6464 Đặt mua
58 0792.08.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0792.08.6464 Đặt mua
59 0792.48.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0792.48.6464 Đặt mua
60 0798.31.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0798.31.6464 Đặt mua
61 0793.72.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0793.72.6464 Đặt mua
62 0792.19.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0792.19.6464 Đặt mua
63 0792.16.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0792.16.6464 Đặt mua
64 0792.02.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0792.02.6464 Đặt mua
65 0797.85.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0797.85.6464 Đặt mua
66 0797.58.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0797.58.6464 Đặt mua
67 0794.89.6464 350,000 sim lap , sim so dep 0794.89.6464 Đặt mua
68 0942.94.5151 360,000 sim lap , sim so dep 0942.94.5151 Đặt mua
69 0944.71.4343 360,000 sim lap , sim so dep 0944.71.4343 Đặt mua
70 0944.75.4343 360,000 sim lap , sim so dep 0944.75.4343 Đặt mua
71 0942.53.3131 360,000 sim lap , sim so dep 0942.53.3131 Đặt mua
72 0943.97.5050 360,000 sim lap , sim so dep 0943.97.5050 Đặt mua
73 0944.75.3434 360,000 sim lap , sim so dep 0944.75.3434 Đặt mua
74 0942.530202 360,000 sim lap , sim so dep 0942.530202 Đặt mua
75 0943.60.3131 360,000 sim lap , sim so dep 0943.60.3131 Đặt mua
76 0586.59.57.57 360,000 sim lap , sim so dep 0586.59.57.57 Đặt mua
77 0586.23.48.48 360,000 sim lap , sim so dep 0586.23.48.48 Đặt mua
78 0587.55.65.65 360,000 sim lap , sim so dep 0587.55.65.65 Đặt mua
79 0587.55.83.83 370,000 sim lap , sim so dep 0587.55.83.83 Đặt mua
80 0586.59.63.63 370,000 sim lap , sim so dep 0586.59.63.63 Đặt mua
81 0396.234.848 390,000 sim lap , sim so dep 0396.234.848 Đặt mua
82 0395.531.818 390,000 sim lap , sim so dep 0395.531.818 Đặt mua
83 0364.65.0707 390,000 sim lap , sim so dep 0364.65.0707 Đặt mua
84 0396.230.707 390,000 sim lap , sim so dep 0396.230.707 Đặt mua
85 0364.54.9494 390,000 sim lap , sim so dep 0364.54.9494 Đặt mua
86 0363.22.1010 390,000 sim lap , sim so dep 0363.22.1010 Đặt mua
87 0396.17.1212 390,000 sim lap , sim so dep 0396.17.1212 Đặt mua
88 0396.244.747 390,000 sim lap , sim so dep 0396.244.747 Đặt mua
89 0364.54.2828 390,000 sim lap , sim so dep 0364.54.2828 Đặt mua
90 0382.14.1010 390,000 sim lap , sim so dep 0382.14.1010 Đặt mua
91 0325.70.0505 390,000 sim lap , sim so dep 0325.70.0505 Đặt mua
92 0383.71.6767 390,000 sim lap , sim so dep 0383.71.6767 Đặt mua
93 0393.03.6060 390,000 sim lap , sim so dep 0393.03.6060 Đặt mua
94 0385.977.575 390,000 sim lap , sim so dep 0385.977.575 Đặt mua
95 0364.54.1010 390,000 sim lap , sim so dep 0364.54.1010 Đặt mua
96 0396.120.707 390,000 sim lap , sim so dep 0396.120.707 Đặt mua
97 0396.181.010 390,000 sim lap , sim so dep 0396.181.010 Đặt mua
98 0397.566.767 390,000 sim lap , sim so dep 0397.566.767 Đặt mua
99 0329.946.767 390,000 sim lap , sim so dep 0329.946.767 Đặt mua
100 0363.13.8080 390,000 sim lap , sim so dep 0363.13.8080 Đặt mua