Giá từ:    Đến:  Tổng điểm:
Dãy số không bao gồm: 123456789
VD: *68, 09*68, 0913*, 0916*, 0918, 09*99  Tìm Kiếm Nâng Cao

Hướng dẫn kiếm nâng cao:
Để tìm sim đuôi tận cùng là 888 nhập *888
Để tìm đầu số 0169 và đuôi là 888 nhập 0169*888
Để tìm sim bắt đầu 09132 nhập 09132*
 + Sử dụng dấu "
x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
  - Nếu tìm dạng 0912a33b44 nhập 0912x33x44
  - Nếu tìm dạng  09aa2b2c2d nhập 09*2x2x2x

Tìm hiểu thêm...

Lựa chọn theo đầu số

Viettel MobiFone VinaPhone VietNamobile
Beeline Sfone
STT Số Sim Giá Tiền Mạng Đặt Mua
1 076.71.44444 47,500,000 sim ngu quy , sim so dep 076.71.44444 Đặt mua
2 078.61.44444 47,500,000 sim ngu quy , sim so dep 078.61.44444 Đặt mua
3 079.37.44444 47,500,000 sim ngu quy , sim so dep 079.37.44444 Đặt mua
4 076.80.44444 47,500,000 sim ngu quy , sim so dep 076.80.44444 Đặt mua
5 076.48.44444 47,500,000 sim ngu quy , sim so dep 076.48.44444 Đặt mua
6 082.73.00000 47,500,000 sim ngu quy , sim so dep 082.73.00000 Đặt mua
7 0849811111 49,500,000 sim ngu quy , sim so dep 0849811111 Đặt mua
8 081.28.44444 52,250,000 sim ngu quy , sim so dep 081.28.44444 Đặt mua
9 082.96.44444 52,250,000 sim ngu quy , sim so dep 082.96.44444 Đặt mua
10 079.47.44444 52,250,000 sim ngu quy , sim so dep 079.47.44444 Đặt mua
11 07.757.44444 52,250,000 sim ngu quy , sim so dep 07.757.44444 Đặt mua
12 07797.44444 52,250,000 sim ngu quy , sim so dep 07797.44444 Đặt mua
13 078.65.00000 52,250,000 sim ngu quy , sim so dep 078.65.00000 Đặt mua
14 08.272.00000 57,000,000 sim ngu quy , sim so dep 08.272.00000 Đặt mua
15 08.137.00000 57,000,000 sim ngu quy , sim so dep 08.137.00000 Đặt mua
16 0703644444 57,000,000 sim ngu quy , sim so dep 0703644444 Đặt mua
17 08.179.44444 59,850,000 sim ngu quy , sim so dep 08.179.44444 Đặt mua
18 0819.311111 61,750,000 sim ngu quy , sim so dep 0819.311111 Đặt mua
19 070.83.00000 61,750,000 sim ngu quy , sim so dep 070.83.00000 Đặt mua
20 077.38.00000 61,750,000 sim ngu quy , sim so dep 077.38.00000 Đặt mua
21 076.99.44444 66,500,000 sim ngu quy , sim so dep 076.99.44444 Đặt mua
22 07789.00000 66,500,000 sim ngu quy , sim so dep 07789.00000 Đặt mua
23 0353711111 67,500,000 sim ngu quy , sim so dep 0353711111 Đặt mua
24 0993.144444 78,850,000 sim ngu quy , sim so dep 0993.144444 Đặt mua
25 0857911111 99,000,000 sim ngu quy , sim so dep 0857911111 Đặt mua
26 0856811111 99,000,000 sim ngu quy , sim so dep 0856811111 Đặt mua
27 0382722222 99,000,000 sim ngu quy , sim so dep 0382722222 Đặt mua
28 0994.822222 104,500,000 sim ngu quy , sim so dep 0994.822222 Đặt mua
29 0994.022222 104,500,000 sim ngu quy , sim so dep 0994.022222 Đặt mua
30 0995.422222 104,500,000 sim ngu quy , sim so dep 0995.422222 Đặt mua
31 0823077777 130,500,000 sim ngu quy , sim so dep 0823077777 Đặt mua
32 0827155555 135,000,000 sim ngu quy , sim so dep 0827155555 Đặt mua
33 0836533333 144,000,000 sim ngu quy , sim so dep 0836533333 Đặt mua
34 039.81.55555 152,000,000 sim ngu quy , sim so dep 039.81.55555 Đặt mua
35 0936844444 152,000,000 sim ngu quy , sim so dep 0936844444 Đặt mua
36 0335455555 157,500,000 sim ngu quy , sim so dep 0335455555 Đặt mua
37 0982511111 157,700,000 sim ngu quy , sim so dep 0982511111 Đặt mua
38 0988244444 173,850,000 sim ngu quy , sim so dep 0988244444 Đặt mua
39 03.525.77777 175,750,000 sim ngu quy , sim so dep 03.525.77777 Đặt mua
40 0983100000 176,700,000 sim ngu quy , sim so dep 0983100000 Đặt mua
41 03.559.77777 180,500,000 sim ngu quy , sim so dep 03.559.77777 Đặt mua
42 0388.577777 180,500,000 sim ngu quy , sim so dep 0388.577777 Đặt mua
43 0947233333 188,100,000 sim ngu quy , sim so dep 0947233333 Đặt mua
44 090.52.11111 189,000,000 sim ngu quy , sim so dep 090.52.11111 Đặt mua
45 035.20.66666 190,000,000 sim ngu quy , sim so dep 035.20.66666 Đặt mua
46 038.50.66666 190,000,000 sim ngu quy , sim so dep 038.50.66666 Đặt mua
47 081.24.77777 193,800,000 sim ngu quy , sim so dep 081.24.77777 Đặt mua
48 03.323.77777 194,750,000 sim ngu quy , sim so dep 03.323.77777 Đặt mua
49 0379.677777 194,750,000 sim ngu quy , sim so dep 0379.677777 Đặt mua
50 03.959.77777 194,750,000 sim ngu quy , sim so dep 03.959.77777 Đặt mua
51 037.22.55555 204,250,000 sim ngu quy , sim so dep 037.22.55555 Đặt mua
52 035.7277777 204,250,000 sim ngu quy , sim so dep 035.7277777 Đặt mua
53 037.26.77777 209,000,000 sim ngu quy , sim so dep 037.26.77777 Đặt mua
54 036.20.66666 209,000,000 sim ngu quy , sim so dep 036.20.66666 Đặt mua
55 039.7577777 213,750,000 sim ngu quy , sim so dep 039.7577777 Đặt mua
56 035.91.66666 218,500,000 sim ngu quy , sim so dep 035.91.66666 Đặt mua
57 0818.355555 218,970,000 sim ngu quy , sim so dep 0818.355555 Đặt mua
58 0.3338.77777 228,000,000 sim ngu quy , sim so dep 0.3338.77777 Đặt mua
59 039.38.77777 237,500,000 sim ngu quy , sim so dep 039.38.77777 Đặt mua
60 081.74.77777 237,500,000 sim ngu quy , sim so dep 081.74.77777 Đặt mua
61 033.5677777. 237,500,000 sim ngu quy , sim so dep 033.5677777. Đặt mua
62 08.179.55555 246,050,000 sim ngu quy , sim so dep 08.179.55555 Đặt mua
63 032.70.88888 247,000,000 sim ngu quy , sim so dep 032.70.88888 Đặt mua
64 03.755.77777 261,250,000 sim ngu quy , sim so dep 03.755.77777 Đặt mua
65 038.69.77777 266,000,000 sim ngu quy , sim so dep 038.69.77777 Đặt mua
66 08.335.77777 266,000,000 sim ngu quy , sim so dep 08.335.77777 Đặt mua
67 03.757.55555 270,750,000 sim ngu quy , sim so dep 03.757.55555 Đặt mua
68 0819.066666 281,200,000 sim ngu quy , sim so dep 0819.066666 Đặt mua
69 0378766666 281,250,000 sim ngu quy , sim so dep 0378766666 Đặt mua
70 08.27.277777 285,000,000 sim ngu quy , sim so dep 08.27.277777 Đặt mua
71 081.56.77777 285,000,000 sim ngu quy , sim so dep 081.56.77777 Đặt mua
72 08.444.55555 285,000,000 sim ngu quy , sim so dep 08.444.55555 Đặt mua
73 0853.288888 288,320,000 sim ngu quy , sim so dep 0853.288888 Đặt mua
74 037.60.66666 316,350,000 sim ngu quy , sim so dep 037.60.66666 Đặt mua
75 0988600000 322,050,000 sim ngu quy , sim so dep 0988600000 Đặt mua
76 0943477777 324,900,000 sim ngu quy , sim so dep 0943477777 Đặt mua
77 0.36.36.77777 327,750,000 sim ngu quy , sim so dep 0.36.36.77777 Đặt mua
78 093.40.55555 356,250,000 sim ngu quy , sim so dep 093.40.55555 Đặt mua
79 093.41.77777 356,250,000 sim ngu quy , sim so dep 093.41.77777 Đặt mua
80 0818499999 371,250,000 sim ngu quy , sim so dep 0818499999 Đặt mua
81 0362266666 379,050,000 sim ngu quy , sim so dep 0362266666 Đặt mua
82 03.828.66666 379,050,000 sim ngu quy , sim so dep 03.828.66666 Đặt mua
83 093.82.33333 380,000,000 sim ngu quy , sim so dep 093.82.33333 Đặt mua
84 0.83.83.77777 393,300,000 sim ngu quy , sim so dep 0.83.83.77777 Đặt mua
85 0995066666 393,750,000 sim ngu quy , sim so dep 0995066666 Đặt mua
86 0388099999 396,000,000 sim ngu quy , sim so dep 0388099999 Đặt mua
87 088.66.33333 399,000,000 sim ngu quy , sim so dep 088.66.33333 Đặt mua
88 0947377777 414,200,000 sim ngu quy , sim so dep 0947377777 Đặt mua
89 0828.566666 416,100,000 sim ngu quy , sim so dep 0828.566666 Đặt mua
90 034.99.88888 427,500,000 sim ngu quy , sim so dep 034.99.88888 Đặt mua
91 0938.077777 427,500,000 sim ngu quy , sim so dep 0938.077777 Đặt mua
92 0336788888 476,100,000 sim ngu quy , sim so dep 0336788888 Đặt mua
93 037.33.99999 486,000,000 sim ngu quy , sim so dep 037.33.99999 Đặt mua
94 0979177777 503,500,000 sim ngu quy , sim so dep 0979177777 Đặt mua
95 0816.599999 522,970,000 sim ngu quy , sim so dep 0816.599999 Đặt mua
96 0995788888 528,750,000 sim ngu quy , sim so dep 0995788888 Đặt mua
97 0355899999 539,100,000 sim ngu quy , sim so dep 0355899999 Đặt mua
98 0828599999 585,000,000 sim ngu quy , sim so dep 0828599999 Đặt mua
99 093.40.88888 593,750,000 sim ngu quy , sim so dep 093.40.88888 Đặt mua
100 0362299999 635,550,000 sim ngu quy , sim so dep 0362299999 Đặt mua