Giá từ:    Đến:  Tổng điểm:
Dãy số không bao gồm: 123456789
VD: *68, 09*68, 0913*, 0916*, 0918, 09*99  Tìm Kiếm Nâng Cao

Hướng dẫn kiếm nâng cao:
Để tìm sim đuôi tận cùng là 888 nhập *888
Để tìm đầu số 0169 và đuôi là 888 nhập 0169*888
Để tìm sim bắt đầu 09132 nhập 09132*
 + Sử dụng dấu "
x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
  - Nếu tìm dạng 0912a33b44 nhập 0912x33x44
  - Nếu tìm dạng  09aa2b2c2d nhập 09*2x2x2x

Tìm hiểu thêm...

Lựa chọn theo đầu số

STT Số Sim Giá Tiền Mạng Đặt Mua
1 08286.88888 950,000,000 sim so dep VinaPhone 0828688888 Đặt mua
2 0919758888 950,000,000 sim so dep VinaPhone 0919758888 Đặt mua
3 0888.86.68.68 950,000,000 sim so dep VinaPhone 0888866868 Đặt mua
4 0888.368.368 950,000,000 sim so dep VinaPhone 0888368368 Đặt mua
5 0933.339.339 950,000,000 sim so dep MobiFone 0933339339 Đặt mua
6 0909.98.98.98 949,050,000 sim so dep MobiFone 0909989898 Đặt mua
7 033.66.99999 949,050,000 sim so dep Viettel 0336699999 Đặt mua
8 0979.588888 945,000,000 sim so dep Viettel 0979588888 Đặt mua
9 0822227777 891,000,000 sim so dep VinaPhone 0822227777 Đặt mua
10 08869.98889 886,998,889 sim so dep VinaPhone 0886998889 Đặt mua
11 0899.68.68.68 855,000,000 sim so dep MobiFone 0899686868 Đặt mua
12 08888.33333 855,000,000 sim so dep VinaPhone 0888833333 Đặt mua
13 0961.69.69.69 855,000,000 sim so dep Viettel 0961696969 Đặt mua
14 08.9996.9999 845,500,000 sim so dep MobiFone 0899969999 Đặt mua
15 0926866666 843,750,000 sim so dep VietNamobile 0926866666 Đặt mua
16 05.98.98.98.98 836,000,000 sim so dep Beeline 0598989898 Đặt mua
17 0946.68.68.68 824,600,000 sim so dep VinaPhone 0946686868 Đặt mua
18 0945.68.68.68 824,600,000 sim so dep VinaPhone 0945686868 Đặt mua
19 0707.797979 760,000,000 sim so dep MobiFone 0707797979 Đặt mua
20 0888.77.88.99 760,000,000 sim so dep VinaPhone 0888778899 Đặt mua
21 0997.68.68.68 760,000,000 sim so dep Beeline 0997686868 Đặt mua
22 0911238888 760,000,000 sim so dep VinaPhone 0911238888 Đặt mua
23 07.9999.7777 750,500,000 sim so dep MobiFone 0799997777 Đặt mua
24 0989.59.59.59 749,550,000 sim so dep Viettel 0989595959 Đặt mua
25 0858.799999 736,250,000 sim so dep VinaPhone 0858799999 Đặt mua
26 0924333333 720,000,000 sim so dep VietNamobile 0924333333 Đặt mua
27 0368.222.222 711,000,000 sim so dep Viettel 0368222222 Đặt mua
28 0934666888 702,000,000 sim so dep MobiFone 0934666888 Đặt mua
29 0829.688888 684,000,000 sim so dep VinaPhone 0829688888 Đặt mua
30 0989.99.88.99 684,000,000 sim so dep Viettel 0989998899 Đặt mua
31 0923459999 675,000,000 sim so dep VietNamobile 0923459999 Đặt mua
32 0969.55.9999 675,000,000 sim so dep Viettel 0969559999 Đặt mua
33 03.78.78.78.78 665,000,000 sim so dep Viettel 0378787878 Đặt mua
34 0.77777.5555 655,500,000 sim so dep MobiFone 0777775555 Đặt mua
35 0982269999 654,550,000 sim so dep Viettel 0982269999 Đặt mua
36 086.8888889 653,600,000 sim so dep Viettel 0868888889 Đặt mua
37 08.379.88888 646,000,000 sim so dep VinaPhone 0837988888 Đặt mua
38 0362299999 635,550,000 sim so dep Viettel 0362299999 Đặt mua
39 0929939999 618,750,000 sim so dep VietNamobile 0929939999 Đặt mua
40 0977.97.97.97 617,500,000 sim so dep Viettel 0977979797 Đặt mua
41 0.787.456789 617,500,000 sim so dep MobiFone 0787456789 Đặt mua
42 093.40.88888 593,750,000 sim so dep MobiFone 0934088888 Đặt mua
43 0868.89.89.89 589,000,000 sim so dep Viettel 0868898989 Đặt mua
44 0828599999 585,000,000 sim so dep VinaPhone 0828599999 Đặt mua
45 0889669999 585,000,000 sim so dep VinaPhone 0889669999 Đặt mua
46 077.668.68.68 580,000,000 sim so dep MobiFone 0776686868 Đặt mua
47 07.9999.5555 570,000,000 sim so dep MobiFone 0799995555 Đặt mua
48 0961666888 570,000,000 sim so dep Viettel 0961666888 Đặt mua
49 0938818888 570,000,000 sim so dep MobiFone 0938818888 Đặt mua
50 0917.66.9999 570,000,000 sim so dep VinaPhone 0917669999 Đặt mua
51 0777.39.39.39 570,000,000 sim so dep MobiFone 0777393939 Đặt mua
52 08.44.66.8888 570,000,000 sim so dep VinaPhone 0844668888 Đặt mua
53 0347778888 570,000,000 sim so dep Viettel 0347778888 Đặt mua
54 0937.68.9999 570,000,000 sim so dep MobiFone 0937689999 Đặt mua
55 0933.336.336 570,000,000 sim so dep MobiFone 0933336336 Đặt mua
56 0911236666 570,000,000 sim so dep VinaPhone 0911236666 Đặt mua
57 0987.96.96.96 566,200,000 sim so dep Viettel 0987969696 Đặt mua
58 0979.59.59.59 559,550,000 sim so dep Viettel 0979595959 Đặt mua
59 0985.22.9999 558,000,000 sim so dep Viettel 0985229999 Đặt mua
60 0997.345678 555,750,000 sim so dep Beeline 0997345678 Đặt mua
61 03.66666669 550,050,000 sim so dep Viettel 0366666669 Đặt mua
62 0973345678 549,100,000 sim so dep Viettel 0973345678 Đặt mua
63 0333333366 540,000,000 sim so dep Viettel 0333333366 Đặt mua
64 09.46.46.8888 539,600,000 sim so dep VinaPhone 0946468888 Đặt mua
65 0355899999 539,100,000 sim so dep Viettel 0355899999 Đặt mua
66 0995788888 528,750,000 sim so dep Beeline 0995788888 Đặt mua
67 0377.68.68.68 528,120,000 sim so dep Viettel 0377686868 Đặt mua
68 03.666666.88 527,250,000 sim so dep Viettel 0366666688 Đặt mua
69 0816.599999 522,970,000 sim so dep VinaPhone 0816599999 Đặt mua
70 0934.345678 522,500,000 sim so dep MobiFone 0934345678 Đặt mua
71 0386669999 521,100,000 sim so dep Viettel 0386669999 Đặt mua
72 0916929999 506,700,000 sim so dep VinaPhone 0916929999 Đặt mua
73 0929779999 506,250,000 sim so dep VietNamobile 0929779999 Đặt mua
74 0979177777 503,500,000 sim so dep Viettel 0979177777 Đặt mua
75 0975869999 503,500,000 sim so dep Viettel 0975869999 Đặt mua
76 0789666789 500,000,000 sim so dep MobiFone 0789666789 Đặt mua
77 0816.89.89.89 500,000,000 sim so dep VinaPhone 0816898989 Đặt mua
78 0888.98.98.98 494,000,000 sim so dep VinaPhone 0888989898 Đặt mua
79 0979.72.9999 494,000,000 sim so dep Viettel 0979729999 Đặt mua
80 0946.86.86.86 489,250,000 sim so dep VinaPhone 0946868686 Đặt mua
81 037.33.99999 486,000,000 sim so dep Viettel 0373399999 Đặt mua
82 0886.888666 476,900,000 sim so dep VinaPhone 0886888666 Đặt mua
83 0336788888 476,100,000 sim so dep Viettel 0336788888 Đặt mua
84 08.8838.8838 475,000,000 sim so dep VinaPhone 0888388838 Đặt mua
85 08.9988.9988 475,000,000 sim so dep MobiFone 0899889988 Đặt mua
86 0829.68.68.68 475,000,000 sim so dep VinaPhone 0829686868 Đặt mua
87 0827797979 475,000,000 sim so dep VinaPhone 0827797979 Đặt mua
88 0963.58.58.58 475,000,000 sim so dep Viettel 0963585858 Đặt mua
89 077.3838888 475,000,000 sim so dep MobiFone 0773838888 Đặt mua
90 07.88888886 475,000,000 sim so dep MobiFone 0788888886 Đặt mua
91 0933.335.335 475,000,000 sim so dep MobiFone 0933335335 Đặt mua
92 0909.11.3333 475,000,000 sim so dep MobiFone 0909113333 Đặt mua
93 0995393939 464,550,000 sim so dep Beeline 0995393939 Đặt mua
94 0.788888887 451,250,000 sim so dep MobiFone 0788888887 Đặt mua
95 0971998888 450,000,000 sim so dep Viettel 0971998888 Đặt mua
96 0988777778 449,100,000 sim so dep Viettel 0988777778 Đặt mua
97 0788000000 439,200,000 sim so dep MobiFone 0788000000 Đặt mua
98 0909.368.368 437,000,000 sim so dep MobiFone 0909368368 Đặt mua
99 091.365.6666 437,000,000 sim so dep VinaPhone 0913656666 Đặt mua
100 0888269999 436,050,000 sim so dep VinaPhone 0888269999 Đặt mua