THÔNG TIN TÀI KHOẢN


STT
Ngân hàng
Tài Khoản
1.  Vietcombank
Ngân hàng VietComBank - Bình Dương
Chủ tài khoản : Phạm Thanh Long
Số tài khoản : 0411000856278